Lærer vi på den rigtige måde?

Der er mange holdninger og meninger omkring danskernes skolegang. Nogen synes at det fungerer helt som den skal, mens andre er meget utilfredse. Nogen synes at indholdet er godt, men at det læres fra sig på en forkert måde og andre er måske også modstander af selve indholdet.

Jeg vil ikke fortælle dig hvad der er rigtigt eller forkert, for det mener jeg ikke at der findes et svar på. Jeg vil dog gerne dele nogle af mine synspunkter med dig og så kan du jo se om du er enig eller uenig.

Alle skal være lige

Det virker i mange skoleklasser som om vi alle sammen skal være lige. Ingen må være bedre end de andre. Derfor er fokus ofte på de svageste i klasserne og det kan i vid udstrækning komme til at være på bekostning af de stærkeste.

Jeg tror ikke der er nogen der mener at de svageste skal lades i stikken. Det ville ikke passe godt til den danske mentalitet. Hvor vandene skilles er når det kommer til om de stærkeste skal ”holdes tilbage” for at de svageste skal kunne følge med. Skal vi begrænse de dygtigstes udfordringer og sløve deres indlæring for at alle andre kan følge med?

For mig giver det ingen mening at begrænse nogens potentiale. Hvis man har en dygtig fodboldspiller eller i hvert fald et barn med potentiale, så er det ok at dette barn får ekstra fokus, mere træning og kommer på et af de bedre hold. Det samme gælder hvis et barn er dygtig til at synge, danse eller noget helt fjedre.

Men ikke når det gælder skole? Hvor er forskellen mellem at være dygtig til at danse og dygtig til matematik? Skal et barn der er dygtigt til tal ikke have lov til at folde sig helt ud? Det synes jeg ville være at foretrække.

Specielle klasser

Det er klart, at man ikke kan undervise på en masse forskellige niveauer i det samme klasselokale. Derfor vil man for at gøre ovenstående, blive nødt til at dele folk op. Igen vil der være ramaskrig fra nogen fordi man deler folk op i ”vindere” og ”tabere”. Men det er noget fis…

Kigger vi på fodbold, dans, sang osv. så er der ingen problemer. Det er klart, at den dårlige danser ikke kommer på det bedste dansehold, den dårlige sanger ikke kommer med i det bedste kor og den dårlige fodboldspiller ikke er på førsteholdet. Her taler vi ikke om at skabe ”tabere” og ”vindere”.

Lad alle få lov til at udnytte deres fulde potentiale. Det vil kun komme os alle til gavn. Uden den slags mennesker ville vi ikke have alle de fantastiske kunstværker og opfindelser verden er fyldt af i dag.